Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Không lãng phí chi phí hay thời gian, Đức TL-8135 Cấp 3 - VCI Masterbatch

2024-03-27

VCI MasterbatchAnti-Corrosion Master Batch

Vapour Corrosion Inhibitor (VCI) MasterbatchVCI Masterbatch

Liều lượng ít hơn, công dụng nhiều hơn 

Không lãng phí chi phí và thời gian (TL-8135 cấp 3 của Đức)

Masterbatch VCI TRUNG QUỐC

Dùng cho vật liệu đóng gói chống rỉ thổi/đúc/đúc nhiệt/tiêm rỉ sét

Cũng thích hợp để làm túi bong bóng VCI

Anti-Corrosion Master BatchVapour Corrosion Inhibitor (VCI) Masterbatch


Được xác nhận bởi NHÓM BAO BÌ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI Như Antalis & Nefab 

Đã được thử nghiệm - bởi Phòng thí nghiệm Volkswagen & CNAS

Được xác minh bởi ArcelorMittal, POSCO, NASA & Baosteel...


Tìm Mr. Seaman, Nhận ưu đãi tốt nhất:   

WeChat:seamanzhao Email:seaman@chinavci.com WhatsApp:+86 13704052430 

VCI Masterbatch

Anti-Corrosion Master Batch

Vapour Corrosion Inhibitor (VCI) Masterbatch

VCI Masterbatch

Anti-Corrosion Master Batch

Vapour Corrosion Inhibitor (VCI) Masterbatch

Sản xuất tại Trung Quốc Trang web:

https://syfxbz.en.made-in-china.com/product/UmupZVvJqzrg/China-Tl-8135-Grade3-Vci-Master-Batch-Vci-Filler-Plastic-Granulators-Volatile-Additives-Corrosion-Inhibitor- Masterbatch.htmlTrang web của Alibaba:

https://www.alibaba.com/product-detail/TL-8135-Grade3-VCI-Master-Batch_50043847125.html

VCI Masterbatch