Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Công ty TNHH Vật liệu Bao bì Chống rỉ Thẩm Dương (CVCI)

Điện thoại

+86-18512480374

Số fax

  • Laura

    Chức vụ: Doanh số bán hàng quốc tế
    điện thoại di động: +86 18512480374
    E-mail: trade@chinavci.com