Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Hồ sơ công ty

Profile1 sea800.jpg


Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 & GBJ9001A và hệ thống quản lý môi trường ISO14001. Chúng tôi đã liên tiếp đạt được 32 bằng sáng chế quốc gia và 5 sản phẩm của chúng tôi đã được trao giải thưởng"Sản phẩm mới trọng điểm quốc gia"chứng nhận. Với tư cách là đơn vị soạn thảo chính, chúng tôi đã thiết lập các tiêu chuẩn quốc gia cho năm phương pháp thử nghiệm (GB/T16265, GB/T16266, GB/T16267) và tiêu chuẩn quốc gia về sản phẩm (Phim nhựa VCI GB/T19532).