Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Dịch vụ

Trung tâm kỹ thuật có thể cung cấp cho khách hàng các dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp:

1. Tiến hành thử nghiệm tính năng vật liệu chống gỉ theo các tiêu chuẩn trong và ngoài nước;

2. Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm theo nhu cầu cá nhân hóa;

3. Thiết kế sơ đồ bao bì chống gỉ và xác minh trong phòng thí nghiệm;

4. Hạch toán chi phí, quy trình chống rỉ và lập hồ sơ quản lý chống rỉ tại chỗ;

5. Tư vấn, đào tạo về công nghệ, tiêu chuẩn chống rỉ trong và ngoài nước;

6. Hướng dẫn tại chỗ và theo dõi hiệu quả của kế hoạch chống gỉ

7. Trao đổi và hợp tác kỹ thuật thường xuyên.